O projektu Modrá kniha

 Projekt Modrá kniha je českým spolkem pro výzkum fenoménu UFO a jiných stop mimozemské přítomnosti na Zemi na území České republiky. Dalším primárním cílem projektu je věnovat se osvětě široké veřejnosti o fenoménu UFO, neboť současný pohled na UFO je do značné míry ovlivněn bulvárními médii.
     Projekt Modrá kniha přistupuje k výzkumu fenoménu UFO zodpovědně a seriózně. Veškeré informace ověřujeme a snažíme se konzultovat s odborníky. Ne každé pozorované UFO je mimozemská kosmická loď, ve skutečnosti procento opravdu nevysvětlených případů je jen velmi málo.

Hlavní obory výzkumu

     Projekt Modrá kniha se zabývá celou řadou oborů týkajících se možné přítomnosti mimozemského života na Zemi a výzkumu fenoménu UFO. Ty nejdůležitější obory našeho výzkumu jsou uvedeny níže, včetně krátkého vysvětlení.
  • Získávání hlášení a vyšetřování případů pozorování UFO a jiných neobvyklých jevů
  • Konzultace s odborníky
  • Informování široké veřejnosti o fenoménu UFO
  • Analýza a překlady meteriálů z odtajněných archivů