Hynkův systém – Systém blízkých setkání

První moderní systém kategorizace neidentifikovatelných létajících objektů (zařazení do skupin) vytvořil Joseph Allen Hynek,

J. Allen Hynek Ph.D.

americký astronom a badatel českého původu, v roce 1972 ve své knize „The UFO Experience: A Scientific Inquiry“. Jako základní kritérium zvolil Hynek vzdálenost od pozorovaného objektu. Pokud byla vzdálenost větší než 160m (500 stop) dělil pozorování na tyto tři kategorie:

Noční světla (Nocturnal Lights, NL) – pozorování světel a světelných jevů na noční obloze

Denní disky (Daylight Discs, DD) – kovové, nebo jinak zdánlivě pevné objekty pozorované za denního světla.

Radarové/Vizuální případy (Radar/Visual Cases, RV) – Události zaznamenané radarem i očitými svědky.

Pokud se objekt ocitne ve vzdálenosti 160m (500 stop) a blíže jedná se již o kategorii pojmenovanou: „Blízké setkání (Close Encounter, CE). Hynek dále dělí blízká setkání do tří podkategorií.

Blízké setkání prvního druhu (CE1, CE-I) – svědectví o pozorování neidentifikovatelného létajícího objektu (UFO), který však nezanechal žádnou stopu.

Blízké setkání druhého druhu (CE2, CE-II) – svědectví o UFO, které zanechalo stopy, nebo bylo zaznamenáno na radaru.

Blízké setkání třetího druhu (CE3, CE-III) – svědectví o UFO a pozorování posádky takového objektu v jeho blízkosti.

Badatel UFO Ted Bloecher navrhnul šest podkategorií pro blízké setkání třetího druhu. Tyto kategorie měly doplnit Hynkovu klasifikaci. Jedná se o následujících šest podkategorií, přičemž některé se nemusí vztahovat k UFO a některé mohou být nadbytečné.

Podtyp A (Subtype A, CE3-A) – Pozorování posádky pouze uvnitř UFO.

Podtyp B (Subtype B, CE3-B) – Pozorování posádky uvnitř i mimo UFO.

Podtyp C (Subtype C, CE3-C) – Pozorování posádky poblíž UFO, ale není pozorováno nastupování nebo vystupování.

Podtyp D (Subtype D, CE3-D) – Pozorování entity, ale pozorovatel neviděl žádné UFO. UFO bylo ale hlášeno ve stejné oblasti v přibližně stejný čas.

Podtyp E (Subtype E, CE3-E) – Pozorování entity, ale pozorovatel neviděl žádné UFO. Ani žádné UFO nebylo v dané oblasti v přibližně stejný čas hlášeno.

Podtyp F (Subtype F, CE3-F) – Není pozorována žádná entita ani UFO, ale pozorovatel zažil nějaký druh „inteligentní komunikace“

Ted Bloecher

K Hynkově třem základním podkategoriím Blízkého setkání byly po jejich publikaci následně přidány další podkategorie. První přidanou podkategorií byla:

Blízké setkání čtvrtého druhu (CE4, CE-IV) – Případy, kdy je pozorovatel unesen posádkou nebo samotným neidentifikovaným létajícím objektem.

Hynkův bývalý spolupracovník Jasques Vallee argumentoval, že Blízké setkání čtvrtého druhu by mělo být spíše popisováno jako „Případy, kdy svědkové pociťují změnu svého vnímání reality“ To by umožnilo do této kategorie přiřadit také případy, kdy svědek není unesen, ale pociťuje halucinace nebo snové stavy, které jsou spjaty se setkání s neidentifikovatelným létajícím objektem.

Po Blízkém setkání čtvrtého druhu bylo k Hynkově stupnici přidáno ještě několik dalších podkategorií. Ovšem tyto kategorie mohou být sporné a nejsou uznávány všemi ufology a dokonce je mnohdy nemůže dokonce brát vůbec na zřetel, neboť jsou kontroverzní anebo při nejmenším sporné.

Prvním takovýmto případem je pátá podkategorie v pořadí. Ta byla přidána Stevenem M. Greerem zakladatelem skupiny CSETI (Centrum pro výzkum mimozemské inteligence). Tato podkategorie zahrnuje obousměrnou komunikaci mezi mimozemskými bytostmi. Tyto kontakty byly velmi populární v 50. letech minulého století.

Blízké setkání pátého druhu (CE5, CE V) – Případy aktivní vědomé obousměrné dobrovolné komunikace člověka s mimozemskou inteligencí.

Další, šestou, přidanou podkategorií je ta, kterou navrhnul Michael Naisbitt na své webové stránce. Tato podkategorie zahrnuje případy setkání s UFO, při kterých došlo k fyzickému zranění nebo ke smrti. Však tato kategorie nebyla přijata ufologickou společností, neboť je duplicitní. Blízké setkání druhého druhu již obsahuje případy, kdy UFO po sobě zanechala jakékoliv fyzické důkazy a stopy, mezi které patří i zranění nebo smrt člověka nebo zvířete.

Blízké setkání šestého druhu (CE6, CE VI) – Případy setkání s UFO, při kterých dojde ke zranění pozorovatele nebo k jeho smrti.

Projekt The Black Vault Encyklopedia navrhnul další podkategorii Blízkých setkání. Tato podkategorie zahrnuje páření člověka s mimozemským tvorem za účelem vytvoření mimozemsko-lidského hybrida. Tato myšlenka je podobná teoriím o dávnověkých astronautech prosazovaných především Erichem von Dänikinem a jinými. Další blok podkategorií se zaměřuje na možnosti páření a hybridizaci člověka a mimozemského tvora.

Blízké setkání sedmého druhu (CE7, CE VII) – Páření člověka s mimozemským tvorem v průběhu setkání.

Blízké setkání osmého druhu (CE8, CE VIII) – Páření člověka s mimozemským tvorem za účelem vytvoření mimozemsko-lidského hybrida. Může docházet ke genetické mutaci hybrida.

Poslední a nedávno přidané podkategorie Blízkých setkání jsou ty, které přidalo hnutí Transology – Veritas Vivendy. Tyto podkategorie zahrnují přijímání zpráv při kontaktu s neidentifikovatelným létajícím objektem (UFO).

Blízké setkání devátého druhu (CE9, CE IX) – Proces, kdy je pozorovatel dostává zprávy v průběhu blízkého setkání.

Blízké setkání desátého druhu (CE10, CE X) – Proces, kdy pozorovatel dostává zprávy v průběhu blízkého setkání a na základě těchto zpráv se aktivně snaží pozměnit naši třídimenzionální realitu.

Poslední čtyři podskupiny se snaží zařadit i neobvyklá setkání s neidentifikovatelnými létajícími objekty (UFO). Nakolik jsou takováto setkání pravdivá je zatím těžko určit, neboť doposud nebyla vědecky prokázána existence mimozemského života a tedy není možné říci, že k nějaké komunikaci nebo křížení dochází. I když ale není možné tyto setkání s jistotou potvrdit nebo vyvrátit (až na několik zřetelně podvržených příběhů) je nutné tyto kategorie zavádět, aby bylo možné takovéto hlášení zařazovat a analyzovat.


Zdroje:

Close encounter. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22 August 2014 [cit. 2014-08-26]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Close_encounter

Blízká setkání. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20. 8. 2014 [cit. 2014-08-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Blízké_setkání

TRANSOLOGY – Veritas Vivendi. [Q and A …] In: Facebook [online]. 3. července 2014 21:55 [cit. 2014-08-26]. Dostupné z: https://www.facebook.com/Transology/posts/646745605410214:0 .

HYNEK, J. Allen. The UFO Experience: A Scientific Enquiry. Reprinted. London: Corgi, 1974. ISBN 05-520-9430-7.

VALLEE, Jacqes F. A System of Classification and Reliability Indicators for Analysis of the Behavior of Unidentidied Aerial Phenomena. San Francisco. April2007. Dostupné také z: http://www.jacquesvallee.net/bookdocs/classif.pdf