O fenoménu UFO

UFO (z anglického Unidentified Flying Object = neidentifikovaný létající předmět) je jev, kdy pozorovatel hlásí situaci, ve které pozoroval na obloze předmět, jehož podstatu není schopen racionálně vysvětlit. Lidově je tento jev často označován jako pozorování „létajících talířů“. Britské ministerstvo obrany při výzkumu těchto jevů po roce 1996 používalo označení UAP (Unidentified Aerial Phenomena), protože označení UFO bylo již zprofanované.

Wikipedie CZ

Neidentifikovatelný létající objekt (zkratka UFO, z anglického Unidentified Flying Object = neidentifikovaný létající předmět) ve své nejvíce obecné definici je zřejmá anomálie na obloze, která nemůže být identifikována jako známý objekt nebo fenomén. V kultuře jsou UFO spojována s tvrzeními o návštěvách mimozemských kultur a konspiračními teoriemi a staly se tak popolárním tématem fikce. Většina UFO je později identifikována, avšak v některých případech není identifikace možná, většinou z důvodu nízké kvality důkazů pozorování.

Wikipedie EN

Nahoře hned na záčátku jsme záměrně uvedly definice pojmu UFO na anglické a české wikipedii (ta anglická byla přeložena do českého jazyka). Udělali jsme to tak schválně, neboť tyto definice jsou velice jednoduché a naprosto správné. I přesto řada lidí tuto definici nezná a interpetuje si tento pojem za něco naprosto odlišného. Většina populace se ve spojení s termínem UFO vybaví okamžitě pozorování mimozemské lodi nebo mimozemšťanů, ale ve skutečnosti je to jinak. Pokud bychom jasně věděli, že UFO je mimozemská loď už by se nejednalo o UFO, ale IFO protože se nám daný objekt identifikovat. Zkratka UFO tedy znamená neidentifikovaný létající objekt, jakmile se nám ho podaří indentifikovat přestane se jednat o UFO a můžeme ho poté označovat zkratkou IFO (Identified Flying Object – identifikovaný létající objekt). Objektem UFO tedy může být cokoliv: neznámé letadlo,  ptáci, otické iluze, přírodní fenomény a mnoho dalšího včetně lodí mimozemských návštěvníků. Nemůžeme tedy globálně usuzovat, že každé UFO je mimozemského původu a hned ho spojovat s mimozemšťany. Z toho vyplývá, že ufologie, jako věda, se zabývá studiem pozorování UFO a snaží se takové pozorování objasnit. Správný ufolog přistupuje ke každému pozorování nezaujatě a snaží se logickou cestou dobrat k identifikaci daného pozorování. I když ufolog také pracuje s možností, že UFO může být mimozmského původu, nemůže být ufolog zaměňován za konspiračního teoretika, který za každým pozorováním vidí mimozemšťany a vládní spiknutí ve snaze umlčet jejich přítomnost na Zemi. Takto správný ufolog nepracuje.

UFO a létající talíře