Pozorování Kennetha Arnolda

Pozorování UFO Kennethem Arnoldem byl incident z 24. června 1947, kdy soukromý pilot Kenneth Arnold tvrdil, že spatřil řadu devíti lesklých neidentifikovaných létajících objektů letících přes Mount Rainer v té době neznámou nadzvukovou rychlostí, kterou Arnold odhadnul na 1 200 mil za hodinu (1 932 km/h). Toto bylo první poválečné pozorování, které v USA získalo celonárodní mediální pozornost a je považováno za první pozorování moderní éry pozorování UFO včetně dalších pozorování nahlášených dva až tři týdny poté. Arnoldův popis objektů také vedl k tiskem zavedených pojmům jako létající talíř a létající disk jako lidový termín pro UFO.

Pozorování

24. června 1947 Arnold letěl z Chehalis, Washington do Yakima, Washington v CallAir A-2 na pracovní návštěvu. Udělal krátkou zajížďku, když se dozvěděl o 5 000$ odměně za nalezení transportního letadla C-46 amerického námořnictva, které se zřítilo nedaleko od Mount Rainer. Obloha byla naprosto jasná a foukal mírný vítr.

Pár minut před 15. hodinou ve výšce přibližně 9 200 stop (2 800m) poblíž Mineral, Washington vzdal svoje hledání a zamířil na východ směrem na Yakimu. Zahlédl jasné blikající světlo, podobné slunci odrážejícím se v zrcadle. V obavě, že může být nebezpečně blízko jinému letadlu, Arnold prohledával oblohu okolo něho, jediné co však viděl byla pouze CD-4 nalevo a za ním asi 15 mil (24km).

Asi 30 sekund po zpozorování prvního záblesku, Arnold uviděl řadu záblesků v dáli po jeho levici, respektive severně od Mount Rainer, která teď byla 20 až 25 mil (40km) vzdálena. Domníval se, že se může jednat o odrazy na sklech jeho letadla, ale pár rychlých testů (naklánění letadla ze strany na stranu, sundání si leteckých brýlí, stažení bočního okénka) tuto domněnku vyloučilo. Tyto odrazy přicházely od letících objektů. Letěli v dlouhé řadě a Arnold se na moment domníval, že by se mohlo jednat o hejno hus, ale to rychle vyloučil, pro mnoho důvodů včetně výšky, jasným zábleskům, a očividně velmi velké rychlosti. Poté se domníval, že by se mohlo jednat o nový typ pohonu a začal se záměrně dívat po stopě, ale byl překvapen, že žádnou nenašel.

Rychle se přiblížili k Mount Rainer a potom před ním přeletěli, běžně se zdály tmavé z profilu vzhledem k jasně bílému sněhovému pokryvu Mount Raineru, ale ojediněle vydávali jasné záblesky jak se chaoticky otáčeli dokola. Někdy, řekl, že je byl schopen vidět na hraně, tak že byly tak tenké, že se zdály prakticky neviditelné. Podle Jeroma Clarka, je Arnold popsal jako sérii objektů vypouklého tvaru, nicméně později odhalil, že jeden se lišil tím, že byl srpkovitého tvaru. Arnoldův prvotní popis objektů přirovnal jejich pohyb k talířům skákajících po vodě, bez přirovnání jejich tvaru k talířům, jak ho reportéři následně citovali. V jednom okamžiku objekty zaletěli za vrcholek Mount Raineru a krátce zmizeli. Znalý jeho pozice a pozice vrcholku, Arnold určil jejich vzdálenost jak prolétali okolo Mount Rainer na 23 mil (37km) od hory.

Použitím DZUS spon jako měřítka k porovnání devíti objektů k vzdálené DC-4, Arnold odhadnul jejich úhlovou velikost jako lehce menší než DC-4 šířku meze vnějšími motory, tedy asi 60 stop. Arnold také řekl, že si uvědomil, že objekty musí být celkem velké, aby viděl nějaké detaily v té vzdálenosti a později při porovnávání poznámek od posádky United Airlines, která měla podobné pozorování deset dní poté, určil velikost absolutní velikost větší než letadlo DC-4 tedy větší než 100 stop (30m). Analýza Letectva později určila přibližnou velikost mezi 140 a 280 stop (85m) na základě analýzy ostrosti lidského oka a dalších detailů pozorování (jako odhad vzdálenosti).

Arnold řekl, že objekty byly seskupeny dohromady, jak napsal Ted Bloecher: v těsné stupňovité formaci, široce rozprostřené v prostoru, kterou později vypočítal na pět mil.  Přestože se pohybovali více méně vodorovně, Arnold řekl, že se houpali ze strany na stranu („jako čínského draka“ později řekl), rychle se pohybovali údolími a kolem menších vrcholků. Mohli se příležitostně sehraně točit nebo naklápět na hrany jak se otáčeli nebo manévrovali vydávající téměř oslepující záblesky nebo odrazy světla. Pozorování mu dalo děsivý pocit, ale Arnold se domníval, že viděl zkušební let nových armádních letadel.

Jak objekty minuli Mt. Rainer, Arnold stočil svoje letadlo jižním směrem na více méně souběžný kurz. To bylo v momentě, kdy otevřel svoje boční okno a začal pozorovat objekty bez jakékoliv bariéry nebo skla, které by mohlo produkovat odrazy. Objekty se neztratily a stále se pohybovali velmi rychle jižním směrem neustále se vzdalující jeho pozici. Ze zvědavosti, začal měřit jejich rychlost pohybu: řekl, že se dostali od Mt. Raineru k Mt. Adams, kde se ztratili z dohledu, ve vzdálenosti 50 mil (80 km) za minutu a 42 vteřin, podle hodin na jeho přístrojové desce. Když měl později čas provést propočty, rychlost byla přes 1 700 mil za hodinu (2 700 km/h). To bylo přibližně třikrát rychlejší, než jakékoliv řízené letadlo v roce 1947. Při neznalosti přesného místa, kde objekty zmizeli z dohledu, Arnold konzervativněji zaokrouhlil svůj výsledek dolů na 1 200 mil za hodinu (1 900 km/h), stále rychlejší než jakékoliv známé letadlo, které překoná rychlost zvuku. Byla to tato nadzvuková rychlost navíc neobvyklý tvar talíře nebo disku co zřejmě přitáhla pozornost lidí.

Arnold sdílí příběh

Arnold přistál v Yakimě přibližně v 16:00 a rychle řekl svému příteli, generálnímu manažerovi letiště, Alu Baxterovi neuvěřitelný příběh a zanedlouho celý personál letiště věděl, co Arnold tvrdil. Probíral svůj příběh s personálem a později napsal, že mu Baxter nevěřil.

Arnold letěl na leteckou show v Pedletonu, Oregon, nevědě, že někdo z Yakimy telefonoval napřed, aby řekl, že Arnold viděl nějaké zvláštní nové letadlo. Bylo to v čase, kdy Arnold studoval svoje mapy, aby určil vzdálenost mezi Mt. Rainer a Mt. Adams a vypočítal poněkud ohromující rychlost. Řekl několika svým přátelům pilotům a napsal zprávu letecké zpravodajské službě, že se mu neposmívali ani se nesmáli . Místo toho navrhli, že mohl vidět řízené střely nebo něco nového, i když Arnold cítil, že toto vysvětlení není adekvátní. Také napsal, že někteří bývalí vojenští piloti mu řekli, že byly informování před vstupem do boje, že „mohou vidět objekty podobného tvaru a konstrukce, jaké jsem popsal já a ujistili mě, že jsem nesnil nebo nebláznil. (Více o Foo Fighter)

Arnold nebyl dotazovaný reportéry až do druhého dne (25. června), kdy vešel do kanceláře East Oregonian v Pendeletonu Jakýkoliv skepticismus, který mohl reportéři mít se vytratil, jak ho dlouze zpovídali, jak historik Mike Dash poznamenal:

Arnold měl předpoklady stát se důvěryhodným svědkem. Byl respektovaným obchodníkem a zkušeným pilotem … a zdá se, že nepřeháněl a nepřidával senzační podrobnosti ke svému pozorování. Také vzbudil dojem pozorného pozorovatele … Tyto detaily zapůsobily na redaktora, který ho zpovídal a propůjčily důvěryhodnost jeho příběhu.

Arnold si brzy začal stěžovat na dopad publicity na jeho život. 27. června byl citován, jak říká: „Neměl jsem chvíli klidu od momentu, kdy jsem poprvé řekl svůj příběh.“ Potom řekl, že mu volal kazatel a řekl mu, že objekty, které viděl, byly „předzvěstí soudného dne“, a že kazatel začal připravovat svoji kongregaci na „konec světa“. Ale to nebylo ani z poloviny tak špatné jako setkání, které měl se ženou v pendletonské kavárně, která se na něho podívala a vyběhla ven křičící: „Tady je muž, který viděl osoby z Marsu!“. Vyběhla ven vzlykající, že by měla udělat něco pro děti. Arnold byl citován: „se zachvěním“.

Poté dodal: „Celá tahle věc se vymkla z rukou. Chci mluvit s FBI nebo s někým. Polovina lidí na mě hleděla jako na kombinaci Einsteina, Flashe Gordona a blázna. Zajímá mě, co si myslí moje žena doma v Idaho.“

Arnold mluví o možnosti mimozemského původu

Dne 7. července 1947 vyšly dva články, kde Arnold znovu vyzdvihuje téma možnosti mimozemského původu, oba jako jeho názory a těch, kteří mu psali. Ve článku Asociated Press Arnold říká, že dostal mnoho fanouškovských dopisů dychtících pomoci vyřešit tuto záhadu, žádný z nich ho nenazval „bláznem“. Stejně jako předchozí katastrofický kazatel, o kterém Arnold mluvil dříve, mnoho odesílatelů udala náboženskou interpretaci jeho pozorování. Ale další, řekl: „navrhly, že disky byly návštěvníci z jiné planety“. Arnold dodal, že si pořídil video kameru, kterou bude nyní brát na každý let doufající, že obstará fotografický důkaz toho, co viděl.

V dalším příběhu byl Arnold dotazován Chicago Times:

… Kenneth Luis Arnold … si není tak jistý, že ty zvláštní zařízení byly vyrobeny na této planetě. Arnold … řekl, že on doufá, tyto stoje byly skutečně prací americké armády. Ale řekl novinářům v telefonním rozhovoru: „Pokud naše vláda ví něco o těchto zařízeních, měli by to lidem okamžitě sdělit. Mnoho lidí je nyní rozrušených. Někteří si myslí, že by mohly být z jiné planety. Ale oni nikomu neubližují a myslím si, že by bylo špatné některé z nich sestřelit, pokud je to vůbec možné.  Jejich rychlost by je úplně zničila…“

 

„Arnold poukazuje na možnost, že tyto disky jsou z jiné planety, řekl, nehledě na jejich původ, zřejmě cestovali na nějaké dosažitelné místo. Kdokoliv je řídil, řekl, očividně se nesnažili někomu ublížit … Řekl, že disky tak náhle měnili směr kolem vrcholků, že je nemožné, aby lidský pilot tento tlak přežil. Takže si myslí, že jsou ovládány odkudkoliv bez ohledu na to, jestli je to z Marsu, z Venuše nebo z naší vlastní planety.“

 

V článku Associated Press ze dne 19. července Arnold zopakoval svoji domněnku, že pokud objekty nejsou armádní, potom jsou mimozemské:

„Bývalý plavec a fotbalista Minnesotské univerzity říká, že nyní věří:

 1. Disky nejsou z jiné země.

 2. Armáda by měla dát vysvětlení – pokud ho nemá nyní, měla by být schopna ho najít.

 3. Pokud armáda nemá vysvětlení, musí být disky – A vím, že to zní šíleně – z jiné planety.“

 

Arnold podal podobné tvrzení, když byl dotazován novinářem Edwardem R. Murrowem v roce 1950.

Potvrzení

Arnoldovo pozorování bylo částečně potvrzeno zlatokopem jménem Fred Johnson na Mt. Adams, který napsal výzvědné službě letectva, že vyděl šest těchto objektů 24. června přibližně ve stejný čas jako Arnold, pomocí malého teleskopu. Řekl, že byly oválné a ostře se zužovali k přední části do oválného tvaru. Také poznamenal, že objekty zřejmě mátly jeho kompas. Vyhodnocení označilo svědka jako důvěryhodného. Ironií bylo, že Johnsova zpráva byla zařazena jako první nevysvětlitelný případ UFO ve spisech Letectva USA a Arnoldovo hlášení bylo zamítnuto jako přelud i když Johnson jasně popisoval pokračování stejné události jako Arnold.

The Portland Oregon Journal otisknul dne 4. června 1947 odpis od L. G. Bernoera z Richlandu, WA (okolo 180km východně od Mt. Adams a 230km jihovýchodně od Mt. Rainier). Bernier napsal, že viděl tři zvláštní objekty letící nad Richlandem bokem k Mt. Rainier přibližně hodinu před Arnoldem. Bernier myslel, že objekty jsou součástí větší formace. Naznačil, že objety cestovali velmi vysokou rychlostí: „Vyděl jsem zdánlivě se objevit P-38 na jednom horizontu a následně na druhém velmi rychle, ale tyhle objekty se pohybovali očividně mnohem rychleji. [Maximální rychlost P-38 je 440 mil za hodinu] Bez pochyb pan Arnold viděl jen pár minut nebo vteřin později, podle jejich rychlosti.“ Den před tím Bernier také mluvil s místními novinami, Richland Washingon Villager, a byl mezi prvními, svědky, který navrhnul mimozemský původ: „Věřím, že to může být návštěvník z jiné planety.“

Okolo 60 mil (97km) západně-severozápadně od Richlandu v Yakimě žena jménem Ethel Wheelhouse rovněž nahlásila pozorování několik létajících disků letících fantastickou rychlostí téměř ve stejný čas jako Arnold.

Když vojenská zpravodajská služba začala vyšetřovat Arnoldovo pozorování na začátku července 1947, našli ještě dalšího svědka z této oblasti. Člen washingtonské státní lesní služby, který byl na požární hlídce na věži v Diamond Gap, okolo 32 km od Yakimy nahlásil záblesky v 15:00 nad Mt. Rainier (nebo ve stejný čas jako nahlásil Arnold), které se pohybují zdánlivě v přímce. Podobně v 15:00 Sidney B. Gallagher ve státě Washington (přesná pozice nespecifikována) nahlásil devět jasných disků blýskajících se na severu.

Seattleské noviny také zmínily ženu poblíž Tacomy, která řekla, že viděla řetěz devíti jasných objektů letících velmi rychle poblíž Mt. Rainier. Naneštěstí tato zpráva nebyla přesná v čase ani v datu, ale naznačila, že se jednalo o stejné datum jako Arnoldovo pozorování.

Nicméně pilot DC-4 nějakých 10 až 15 mil od Arnolda na cestě ze Seattlu nahlásil, že nic neobvyklého neviděl. (Byla so stejná DC-4, kterou Arnold použil pro určení velikosti.)

Další noviny z oblasti Seattlu také nahlásili další pozorování jasných rychle se pohybujících neznámých objektů ve stejný den, ale ne ve stejný čas jako Arnoldovo pozorování. Většina těchto pozorování byla nad Seattlem nebo na západ od Seattlu ve městě Bremerton většinou ráno nebo v noci. Celkem zde bylo nejméně 16 pozorování ve stejný den jako Arnoldovo pozorování v oblasti státu Washington.

Rozruch pokračuje

Hlavní potvrzující hlášení se nicméně odehrálo deset dní později (4. července 1947), když posádka United Airlines nad státem Idaho na cestě do Seattlu také spatřila pět až devět diskovitých objektů pronásledující letadlo asi 10 až 15 minut, než náhle zmizely. Další den v Seattlu se Arnold sešel s pilotem Emilem J. Smithem a kopilotem a porovnávali detaily pozorování. Hlavním rozdílem v tvaru objektů bylo, že posádka se domnívala, že objekty byly zvlněné na vrcholu. Toto bylo jedno z pozorování, které Arnold považoval za spolehlivé, většinu ostatních považoval za civilní pozorování známých věcí, jen s přehnanou představivostí. Arnold a kapitán Smith se stali přátelé a potkali se znovu 12. července u důstojníků zpravodajské služby letectva a vyplnily zde hlášení o pozorování. Znovu spolupracovali na konci července při vyšetřování zvláštního incidentu na Maury Island.

Podobné pozorování osmi objektů se také odehrálo 12. července 1947 v Tulse ve státě Oklahoma. V tomto případě byla pořízena fotografie a následně uveřejněna další den v Tulsa Daily World. Zajímavé je, že fotograf Enlo Gilmore řekl, že ve zvětšeninách fotografie se objekty podobaly basebalové rukavici nebo létajícímu křídlu. Byl  názoru, že letectvo má tajnou letku křídlových letadel. Byl dělostřeleckým důstojníkem námořnictva během války a za pomocí informací od dalšího svědka, také veterána z války, se mu podařilo provést triangulaci a dospět k rychlosti okolo 1 700 mil za hodinu (2 700 km/h), tedy k podobné rychlosti, kterou určil Arnold. Podle něho, měl jeden z objektů otvor v svém středu.

Dvě nebo tři fotografie podobného osamoceného objektu byly pořízeny Williamem Rhodesem nad Phoenixem ve státě Arizona dne 7. července 1947. Tyto fotografie se objevily v místních Phoenixkých novinách a několika dalších magazínech. Objekty byly zakulacené v přední části a vykrojené v zadní. Tyto fotografie také ukazovaly na něco podobného otvoru ve středu objektu, Rhodes si myslel, že se jedná o kopuli kokpitu. Rhodesovy negativy a tisky byly později zabaveny FBI a armádou. Nicméně později se objevily ve zprávách rozvědky Letectva USA.

Arnoldovy byly fotografie ukázány při jedné návštěvě dvou důstojníků letecké rozvědky. Arnold poznamenal:“ Byl to disk téměř identický s tím jedním podivným talířem, který mě znepokojoval od mého původního pozorování. Tím jedním, který vypadal odlišně a tím o kterém jsem předtím nikomu nepověděl.“ Výsledkem této schůzky byla Arnoldova domněnka, že Rhodesovy fotografie byly pravé.

Publicita a původ termínu „Létající talíř“

Arnoldova výpověď byla poprvé představena několika pozdními novinovými vydáními z 25. června . Dále se objevila na stránkách počtu Amerických a Kanadských novin, většinou na titulní stránce, 26. června a později. Bez výjimky byl z počátku jeho příběh brán velmi vážně. První reportéři, kteří zpovídali Arnolda byly Nolan Skiff a Bill Bequette z novin „East Oregonian“ v Pendletonu ve státě Oregon. Zpovídali ho již 25. června a první novinový článek napsaný Bequettem se objevil v novinách ještě tentýž den.

Zrod termínu

Od 26. a 27. června noviny začal používat termín „létající talíř“ nebo „létající disk“ aby popsaly pozorovaný objekt. Tak je Arnoldovu pozorování připisována popularizace těchto termínů. Samotný zrod těchto termínů je kontroverzní a problematický. Jerome Clark cituje studii z roku 1970 Herberta Strentze, která procházela novinové články o Arnoldově případu. Tato studie dochází k závěru, že tento termín vznikl díky editorovi nebo tvořiči titulků, protože těla prvních článků nepoužívají termín „létající talíř“ nebo „létající disk“. Nicméně první zprávy připisují Arnoldovi použití termínů „talíř“ nebo “disk“, při popisu tvaru viděných objektů.

Interview s Bequettem

Léta poté Arnold tvrdil, že řekl Bequettovi: „letěly nahodile, jako když hodíš talířek proti vodě“. Arnold se domníval, že nebyl pochopen, neboť referoval spíše o pohybu než o tvaru objektů. Přesto byl Bequettovi často připisován původ termínu „létající talíř“ tím že údajně chybně interpretoval Arnolda, nicméně se tento termín neobjevil v žádném z prvních Bequettových článků. Namísto toho jeho první článek uvádí pouze: „Viděl devět talířům podobných letadel letících ve formaci.“

Další den, ve více detailním článku Bequette napsal: „Držel se svého příběhu o lesklých, plochých objektech letících nad Kaskádovým pohořím se zajímavým kolíbavým pohybem jako ocas čínského draka. Popsal objekty jako tvaru talíře a jejich pohyb jako ryba obracející se na slunci.“ „Arnold popsal objekty jako ploché podobné pánvi nebo s tvarem netopýra.“ Nebylo to dříve než 28. června, kdy Bequette použil termín „létající disk“ nikoliv „létající talíř“.

Studium prvních novinových článků ukazuje, že okamžitě po pozorování Arnold popsal tvar objektů jako tenké a ploché, zakulacené v přední části a useknutý v zadní části, ztenčující se k okrajům, tedy více méně ve tvaru disku nebo talíře. On také úmyslně použil termíny jako talíř, talířovitý, disk při popisu tvaru. Pohyb obecně popsal jako vlnitý jako pohyb ocasu draka s náhodnými obraty.

Pro příklad v dochovaném rádiovém rozhovoru z 25. června, Arnold popisuje objekty jako „ něco podobného talíři v polovině rozděleným a s konvexními trojúhelníky na koncích.“ Jeho popis pohybu byl: „Zpozoroval jsem řetěz nalevo ode mě, který se podobal ocasu čínského draka. Trochu se vlnil. … Zdálo se že se se otáčejí a odrážejí slunce, jako zrcadlo. … Vypadalo to jako by se vlnily podél vrcholků hor.“

Následné citace

Následující den, tedy 26. června , se objevily následující citace připisované Arnoldovi:

 

United Press: „Byly tvaru talíře a byly tak tenké, že jsem je sotva spatřil …“

 

Associated Press: „Řekl, že byly jasné, talířovité objekty – on je nazval letadly. … Také objekty popsal jako talířovitého tvaru a jakejich pohyb jako obracení se ryb na slunci. … Arnold popsal objekty jako tenké jako talíř“

 

Associated Press: „Letěly s podivným kolíbavým pohybem, jako ryba otáčející se na slunci. … Řekl, že se zdálo jako by byly nějak spojené, když se jeden pohnul, pohnuly se i ostatní.“

 

Chicage Tribune: „Byly stříbrné a jasné a zdály se být talířového tvaru. … Jsem si jistý, že to byly jednotlivé objekty, neboť se vlnily za letu jako ocas draka.“

 

 1. června se objevily tato následující citace:

 

Portland Oregon Journal: „Byly tvaru půlměsíce, oválné v přední částí a konvexní v zadní. … Nebyly tam žádné boule nebo kryty, vypadaly jako velké ploché disky. … Arnold řekl, že objekty se vlnily jako ocas čínského draka.“

 

Dva týdny poté, Arnold stéle hovořil o tvaru objektů jako talířích nebo talířovitého tvaru. V novinách „Portland Oregonian“ z 11. července byl citován: „Viděl jsem objekty, které byly lehce delší než byly široké s tloušťkou jedné dvanáctiny své šířky. Spočítal jsem, že objekty byly vzdáleny 23 mil ode mě.“

Prohlášení armádě

V psaném prohlášení pro výzvědnou službu letectva následující den (12. června) Arnold několikrát popisuje objekty jako talířovité. Na konci své zprávy nakreslil obrázek, toho, jak se objekt zdál když se přiblížil k Mt. Rainier. Napsal: „Zdály se delší než širší, jich tloušťka byla asi jedna dvacetina jejich šířky.“ K pohybu Arnold napsal: „Letěli jako husy v řadě, tak jak jsem je mnohokrát viděl, tak jako byly nějak propojeny. Zdálo se, že drží určitý směr, ale občas ve vychýlili k nějakému horskému vrcholku.“ Také zde popsal, jak otáčely a odrážely sluneční paprsky.

Varianta objektu

Aby se tvar objektu ještě dále zkomplikoval, Arnold byl měsíc po svém pozorování zapleten do bizarního incidentu na Maury Island. Arnold byl vyslán novinovým vydavatelem do Tacomy, aby tento případ vyšetřil. Nicméně později toto vyšetřování předal do rukou rozvědky letectva. Na schůzce se dvěma důstojníky letecké rozvědky (se stejnými důstojníky, kteří se sním sešli 12. července a pro které psal svoji zprávu). Zde Arnold poprvé prozradil že jeden z devíti objektů byl jiný, byl větší a více zahnutý ke konci. Bylo to tehdy, kdy mu byly poprvé ukázány Rhodesovy fotografie objektu nad Phoenixem. Arnold tyto fotografie považoval za pravé, kvůli nezvyklému tvaru objektu.

Někteří poukazují na to, že objekt na Arnoldově nákresu nese jistou podobnost s německým designem vyvinutým za války, letadlem Horten Ho 229. Proto někteří tvrdí, že se jednalo o test ukořistěné německé technologie. Pro toto tvrzení avšak neexistují žádné historické důkazy.

Vlna hlášení UFO po Arnoldově pozorování

V týdnech, které následovali po Arnoldově pozorování, byly nahlášeny stovky podobných pozorování ze Spojených států a z jiných částí světa. Většina z nich popisovala objekty ve tvaru talířů nebo disků. Pozorování posádky letadla United Airlines dalších devíti diskových objektů nad Idaho 4. června si získalo možná i více mediálního zájmu. Toto pozorování otevřelo stavidla mediálního zájmu v následujících dnech.

Bloecher sesbíral hlášení o 853 pozorování z toho roku ze 140 novin z Kanady, Washingtonu D.C. a z každého státu USA kromě Montany. To bylo více zpráv o UFO, než se většina výzkumníků domnívala. Některé z těchto zpráv byly špatně zdokumentovány nebo byly pouze částečné. Přesto se Bloecher domníval, že kolem 250 podrobnějších hlášení (těch co podali piloti, vědci nebo skupiny lidí, nebo ty doprovázené fotografiemi) podávají přesvědčivé argumenty pro skutečné tajemství.

Tajemno bylo přidáno Arnoldově hlášení to, že armáda popřela, že by v té době měla jakékoliv letadlo v oblasti Mt. Rainier. Podobně se objevili 6. června spekulace, že objekty byly „létající křídla“ nebo diskovitá letadla v té době ve vývoji letectvem USA. Armáda zopakovala, že žádné letadlo by nemohlo být zodpovědné za toto pozorování, což je také potvrzeno historickými záznamy.

Nejznámějším případem UFO v této době byl Roswellský incident. Údajné získání havarovaného vraku létajícího disku, které se odehrálo 8. července 1947. K uklidnění veřejnosti a k utišení zájmu byl tento a další případy označeny armádou za chybná pozorování meteorologických balónů. Před tím, než se odehrála událost v Roswellu, letectvo vydalo tiskové prohlášení, že tuto záležitost vyšetřují, ale že se s jistotou nejedná o tajnou biologickou zbraň vyvinutou cizími mocnostmi nebo o nový typ raket, nebo o vesmírné lodě.

Vojenské vyšetřování Arnoldova příběhu

První vyšetřování Arnoldových tvrzení pochází od poručíka Franka Browna a kapitána Williama Davidsona ze základny Hamilton Field v Kalifornii. Ti ho vyslýchali 12. července 1947. Arnold také podal psanou zprávu ve stejný čas. Ohledně hodnověrnosti Arnoldova pozorování  usoudili:

„Současný názor vyšetřovatelů je, že pan Arnold opravdu viděl to, co popisuje. Je těžké uvěřit, že muž jeho charakteru a zjevné bezúhonnosti by tvrdil, že viděl objekty a napsal o to zprávu, když by nic z toho neviděl.“

I přes to, formální závěry Letectva USA byly, že Arnold viděl přelud (fata morganu).

Dále 9. července letecká rozvědka započala ve spolupráci s FBI tajné vyšetřování nejlepších případů, převážně od pilotů a vojenského personálu. Arnoldovo pozorování společně s pozorováním posádky United Airlines, byly zahrnuty do seznamu nejlepších pozorování. Tři týdny poté přišli se závěrem, že hlášení o létajících talířích by nemohly být vysvětleny jako přeludy nebo přírodní fenomény, tedy závěrem bylo, že skutečně něco venku létá. Toto položilo základy pro další zhodnocení situace v září 1947 provedené generálem Nathanem Twiningem, velícím důstojníkem Velitelství leteckého materiálu (Air Materiel Command). Tato zpráva nadále potvrdila, že létající talíře jsou skutečné a vyžadují urgentní formální vyšetřování několika vládními agenturami. Toto vzápětí vedlo k vytvoření projektu Znamení (Sign) na konci roku 1947. Tento krok byl prvním veřejně známým oficiálním vyšetřováním Letectvem USA. Projekt Znamení (Sign) se později změnil na projekt Zášť (Grudge) a později na projekt Modrá Kniha (Blue Book).

Personál projektu Znamení (Sign) také později studoval Arnoldův příběh. Podle majora Edwarda J. Ruppelta:

„Zjistil jsem, že zde bylo mnoho spekulací ohledně jeho hlášení. Byly zde dvě frakce spojené se dvěma liniemi uvažování. Jedna strana tvrdila, že Arnold viděl prostá každodenní trysková letadla ve formaci. Druhá skupina tuto úvahu vůbec nepřijímala. Zakládali na svoje argumenty na faktu, že Arnold znal pozici objektů, když je měřil …

Byla zde stará teorie, že Arnold viděl vítr unášející sněhové závěje z horských masivů. Tak jsem se zeptal vyšetřovatelů na tento názor a dostal jsem jednoduchou odpověď: nemožné.“

Skeptická vysvětlení

Steuart Campbell řekl, že objekty, které Arnold nahlásil, mohly být přeludy několika sněhovými vrcholky v oblasti Kaskádového pohoří. Campbellovy výpočty rychlosti objektů ukazují, že cestovaly přibližně stejnou rychlostí jakou se pohyboval i Arnold. To by ukazovalo, že objekty byly prakticky nehybné. Přeludy mohly být způsobeny teplotní inverzí nad několika hlubokými údolími v dohledu.

Philip J. Klass citoval článek Keaye Davidsona ze „San Francisco Examiner“, kde se uvádí, že Arnold si mohl splást objekty s meteory 24. června 1947.

James Easton byl prvním z několika skeptiků, kteří tvrdili, že Arnold si mohl objekty splést s pelikány. Tito ptáci žijí ve státě Washington a jsou dosti velcí (rozpětí křídel přes tři metry není ničím neobvyklým), mají také světlý povrch, takže mohou odrážet sluneční paprsky. Létají ve velkých výškách a mohou mít srpkovitý profil, když letí.

Richard Carrier nedávno tvrdil, že viděl objekty podobné těm Arnoldovým. Oválné objekty letící ve formaci, otáčející se podle osy pohybu s jednou stranou černou a druhou světlou, takže se při otočce měnila barva objektu. Později si uvědomil, že to bylo hejno racků. Také tvrdil, že Arnoldovo vyprávění uvádí, že si chybně určil svoji výšku, což mu později dalo chybné údaje pro výpočet výšky, vzdálenosti a rychlosti objektů.

Jako odpověď na skeptické vysvětlení, Bruce Maccabee uvádí, že meteoritická teorie by vyžadovala nemožně nízké rychlosti a doby trvání pro jasné meteory na horizontální trajektorii. Také uvádí, že je nemožné pro ptáky být tak jasnými jak Arnold uvádí, a také je nemožné aby se tito ptáci pohybovali tak rychle jako Arnoldovo letadlo.

Vysvětlení Donalda Menzela

Donald Menzel byl astronomem na Harvardu a jedním z prvních UFO odpůrců. Po léta nabízel několik možných vysvětlení pro Arnoldovo pozorování. Bruce Maccabee napadá Menzelovy vysvětlení ve své monografii z roku 1986.

 

 1. V roce 1953 Menzel navrhuje, že Arnold viděl mraky sněhu odváté z hor na jih od Mt. Rainier. Podle Maccabeeho mají mraky sněhu pouze mlhavé světlo, nikoliv jasnou záři, jakou uvádí Arnold. Dále tyto mraky nemohou mít takovou rychlost jakou Arnold nahlásil a také se to neshoduje s Arnoldovým tvrzením, že je poprvé uviděl na sever od Mt. Rainier.
 2. V roce 1963 Menzel navrhuje, že Arnold mohl vidět orografické mraky nebo vlnové mraky. To koliduje s tvrzením Arnolda a dalších, že v té době byla obloha naprosto jasná. Také se to neshoduje s udávanou jasností objektů a udanou rychlostí.
 3. V roce 1971 Menzel říká, že Arnold mohl vidět pouze kapky vody na skle jeho letadla. Maccabee dodává, že se to neshoduje s Arnoldovou výpovědí, kde uvádí, že vyloučil odrazy a kapky vody okamžitě poté co viděl devět objektů. Jako příklad uveďme, že ve článku Billa Bequetta z 26. června jde se píše, že Arnold se zpočátku domníval, že se jedná o dorazy skla, ale vyloučil to poté co si stáhnul okénko a stále tyto objekty viděl.

Další pozorování Arnolda a jeho názor

V roce 1950 při rozhovoru s novinářem Edwardem R. Murrowem, Arnold odhalil pozorování podobných objektů při třech dalších příležitostech. Dále řekl, že další piloti létající na severozápadě  viděli podobné objekty asi osmkrát. Tito piloti se zpočátku zdáli být povinováni, bez ohledu na posměch, vládním agenturám, neboť se domnívali, že vláda zatím neví o co se jedná. Arnold netvrdil, že se jedná o mimozemská plavidla. Jen dodal: „Jsem rozený Američan, proto pokud tyto objekty nepostavila naše věda, jsem nakloněný věřit, že jsou mimozemského původu. Dále dodává, že by každý měl být znepokojený, ale že není důvod aby lidé byly kvůli tomuto fenoménu hysterickými.

První vydání magazínu Fate z roku 1948 představuje článek „Pravda o létajících talířích (The Truth About The Flying Saucers)“ napsaný Arnoldem. V roce 1952 vydává se svým přítelem a vydavatelem Raymondem A. Palmerem knihu „Příchod talířů (The Coming of the Saucers).

Zdroje

 • Clark, Jerome (1998). The UFO Book: Encyclopedia of the Extraterrestrial. Visible Ink. ISBN 1-57859-029-9.
 • Clark, Jerome (2005) [1998]. The UFO Encyclopedia: The Phenomenon from the Beginning A–K. Detroit: Omnigraphics. ISBN 0-7808-0097-4.
 • The UFO Wave of 1947 by Ted Bloecher, 1967; URL accessed March 7, 2007
 • Dash, Mike, Borderlands: The Ultimate Exploration of the Unknown; Woodstock: Overlook Press, 2000; ISBN 0-87951-724-7
 • Spokane (Washington) Daily Chronicle, p. 1 [1], Eugene (Oregon) Register-Guard, June 27, 1947, p. 1 [2]; Bremerton (Washington) Sun, June 28, 1947, p. 1
 • Associated Press story, July 7, 1947, e.g., Salt Lake City Deseret News, p. 3, „Author of ‚Discs‘ Story To Seek Proof“ [3]
 • Chicago ‚Times‘, July 7, 1947, p. 3
 • Walla Walla (Wash) Union-Bulletin, July 20, 1947, „Man Who Reported ‚Flying Saucers‘ Feels That He Has Been Vindicated“[4]
 • Saturday Evening Post, April 30, 1949, p. 129
 • Oregon Journal, Portland, July 4, 1947, p. 2
 • Michael D. Hall & Wendy A. Connors, Alfred Loedding & the Great Saucer Wave of 1947, online, p. 27
 • Seattle Daily Times, June 27, 1947, p. 1; Bremerton Sun, June 28, 1947, p. 1
 • Edward J. Ruppelt; Report On Unidentified Flying Objects; New York: Doubleday 1956
 • Campbell, Steuart (1994). The UFO Mystery Solved, Chapter 5: The first flying saucers. Explicit Books. ISBN 0-9521512-0-0.
 • The Skeptics UFO Newsletter (SUN) #46, July 1997 URL accessed March 13, 2007
 • RRRGroup, „Kenneth Arnold and the pelicans“ (Wednesday, April 4, 2007); URL accessed June 27, 2007
 • Bruce Maccabee, „Another Failed Explanation for the Kenneth Arnold Sighting“
 • Maccabee account of Arnold sighting with critique of skeptical explanations